Tic Tac Toe

shutterstock_153882134

Detta spel heter i stora delar av världen Tic Tac Toe men är i Sverige mer känt som Tre-i-rad. Ett extremt enkelt brädspel som framförallt barn spelar. Orsaken att det inte har blivit ett spel som vuxna i lika stor utsträckning tycker om är att det är ”omöjligt spel att vinna i”. Det räcker nämligen att bägge spelarna tänker igenom sina drag för att man aldrig ska få någon vinnare.

Spelet spelas på en spelplan som är 3 gånger 3 rutor. Varje spelare har sedan tre markörer som läggs ut på spelplanen varannan gång. Målet är att dessa tre markörer ska ligga i rad antingen rakt eller diagonalt. När de tre markörerna från vardera spelare ligger på spelbrädet får dessa flyttas en och en för att de ska hamna tre i rad.