Schack

Schack är troligtvis världens mest kända brädspel. Utan tärningar eller kort blir turmomenten helt uteslutna och det är enbart spelarnas taktik och kännedom i spelet som avgör hur de olika pjäserna förflyttas under spelets gång.

Spelplanen består av 8 gånger 8 rutor som i sidled markeras A-H och framåt/bakåt markers med 1-8. En pjäs som står på A1 står därmed på rutan längst ned till vänster från spelarens perspektiv (den som spelar med vita pjäser).

Schack

Det är två spelare som möts i ett parti schack och utgångsläget är alltid exakt lika. Det betyder att det på vardera sida av brädet står en kung, en drottning, två torn, två löpare, två hästar/springare samt åtta bönder. Samtliga pjäser ställs på den första raden förutom bönderna som täcker a-h på spelarens andra rad.

De olika pjäserna får flyttas på olika sätt

Bonde – Får från utgångsläge förflyttas ett eller två steg framåt. I övriga del av spelet får den enbart gå ett steg framåt. Bonden kan enbart ”ta” motståndarens pjäser genom att hoppa snett framåt och hamna på samma ruta som motståndarens pjäs står på. Detta är alltså det enda sätt för en bonde att byta kolumn. Om en bonde når motståndarens första rad förvandlas den till en dam.

Löparen – Denna pjäs rör sig alltid diagonalt på spelbrädet. De två löparna som varje spelare har rör sig på ljus respektive mörk ruta. Dessa kan förflyttas så långt som man vill varje drag.

Torn – Kan enbart röra sig rakt åt sidan eller rakt framåt. Kan flyttas friviligt många steg per drag.

Kungen – Kan enbart förflyttas ett steg i taget. Detta rakt eller diagonalt. Enda möjligheten att förflytta en kung fler steg är genom en rockad. Blir kungen tagen avslutas spelet och motståndaren har vunnit detta.

Damen – Spelets vikigaste pjäs då den både kan röra sig som tornet och som löparen. Därmed blir den mycket flexibel och farlig. Att förlora damen i ett läge där motståndaren har kvar sin brukar innebära en säker förlust.

Hästar/Springare – Har två olika rörelsemönster som går att välja mellan. Hästen kan förflyttas två steg framåt och därefter ett steg åt valfri sida. Det andra alternativet är att den tar ett steg framåt och sedan två steg åt valfritt håll.