Tic Tac Toe

Detta spel heter i stora delar av världen Tic Tac Toe men är i Sverige mer känt som Tre-i-rad. Ett extremt enkelt brädspel som framförallt barn spelar. Orsaken att det inte har blivit ett spel som vuxna i lika stor utsträckning tycker om är att det är ”omöjligt spel att vinna i”. Det räcker nämligen…